Najlepsze praktyki testowania lokalizacji

Testowanie w lokalizacji: najlepsze praktyki dla programistów

Udostępnij

Strona główna » Testowanie w lokalizacji: najlepsze praktyki dla programistów

Witamy w świecie tworzenia oprogramowania! Jako programista nieustannie dążysz do tworzenia wysokiej jakości, przyjaznych dla użytkownika aplikacji, które mogą dotrzeć do globalnej publiczności. Jednym z istotnych aspektów tego procesu jest testowanie lokalizacji.

Testowanie lokalizacji odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że oprogramowanie może z powodzeniem dostosować się do różnych języków, kultur i regionów. Testując zdolność aplikacji do prawidłowego działania i zachowania w różnych zlokalizowanych środowiskach, można poprawić wrażenia użytkownika i zwiększyć zasięg rynkowy.

W tym artykule omówimy najlepsze praktyki testowania lokalizacji, które powinien znać każdy twórca oprogramowania. Omówimy znaczenie testowania lokalizacji, wyzwania, które można napotkać, oraz sposoby przygotowania się do pomyślnego testowania. Ponadto omówimy różne techniki testowania, elementy, na których należy się skupić podczas testowania, rolę automatyzacji, współpracę z ekspertami ds. lokalizacji, najlepsze praktyki śledzenia błędów oraz znaczenie ciągłego testowania.

Tak więc, niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym programistą, który chce poprawić swoje umiejętności w zakresie testowania lokalizacji, czy też początkującym, który dopiero zaczyna swoją przygodę z tą dziedziną, ten artykuł dostarczy Ci cennych spostrzeżeń i wskazówek, które pomogą Ci pewnie poruszać się po świecie testowania lokalizacji. Zaczynajmy!

Zrozumienie testowania w lokalizacji

Definiowanie lokalizacji

Lokalizacja to proces dostosowywania aplikacji lub strony internetowej do wymagań językowych, kulturowych i technicznych określonego rynku docelowego lub lokalizacji. Obejmuje ona tłumaczenie interfejsu użytkownika, dokumentacji użytkownika i materiałów marketingowych na różne języki, a także dostosowanie aplikacji do lokalnych konwencji i preferencji.

Lokalizacja wykracza poza zwykłe tłumaczenie. Uwzględnia różne aspekty, takie jak formaty daty i godziny, symbole walut i konwersję, formaty liczb, a nawet niuanse kulturowe. Celem jest stworzenie płynnego doświadczenia użytkownika, które jest rodzime dla docelowych odbiorców.

Znaczenie testowania lokalizacji

Testowanie lokalizacji jest krytycznym krokiem w cyklu rozwoju oprogramowania, szczególnie dla firm z globalną bazą użytkowników. Oto kilka powodów, dla których testowanie lokalizacji jest niezbędne:

 1. Doświadczenie użytkownika: Testowanie lokalizacji zapewnia, że aplikacja lub strona internetowa jest odpowiednia kulturowo i przyjazna dla użytkowników w różnych regionach. Pomaga to wyeliminować bariery językowe i zapewnia spersonalizowane doświadczenie dla każdej lokalizacji.
 2. Ekspansja rynkowa: Dzięki lokalizacji oprogramowania można wejść na nowe rynki i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Testy lokalizacyjne zapewniają, że aplikacja jest gotowa do wdrożenia na nowym rynku, zgodna z lokalnymi standardami i spełnia oczekiwania użytkowników.
 3. Utrzymanie spójności marki: Testy lokalizacyjne pomagają zachować spójność marki w różnych regionach. Zapewnia, że przekaz marki jest dokładnie przekazywany, a aplikacja działa poprawnie, niezależnie od języka lub lokalizacji.

Najczęstsze wyzwania związane z lokalizacją

Testowanie lokalizacji może stanowić kilka wyzwań dla twórców oprogramowania. Niektóre z nich to

 1. Wrażliwość kulturowa: Różne kultury mają różne oczekiwania i normy. Testowanie lokalizacji pomaga zidentyfikować wszelkie kulturowe niewrażliwości lub nieporozumienia, które mogą powstać z powodu różnic językowych lub kulturowych.
 2. Rozszerzanie i kompresja ciągów znaków: Tekst w jednym języku może być dłuższy lub krótszy niż jego odpowiednik w innym języku. Może to powodować problemy z elementami interfejsu użytkownika, takimi jak przyciski, etykiety i menu, które mogą zostać obcięte lub nachodzić na siebie. Testowanie lokalizacji pomaga zidentyfikować i rozwiązać takie problemy.
 3. Formatowanie regionalne: Daty, godziny, liczby i formaty walut różnią się w zależności od regionu. Niedostosowanie się do tych regionalnych konwencji może prowadzić do nieporozumień i problemów z użytecznością. Testy lokalizacyjne zapewniają, że aplikacja wyświetla te elementy poprawnie dla każdej lokalizacji.

Rozumiejąc podstawy testowania lokalizacji i jego znaczenie, możesz upewnić się, że Twoje oprogramowanie jest odpowiednio dostosowane do różnych rynków, zapewniając wyjątkowe wrażenia użytkownika niezależnie od języka lub różnic kulturowych. W następnej sekcji omówimy kluczowe aspekty przygotowania do testów lokalizacyjnych.

Przygotowanie do testów lokalizacyjnych

Przed rozpoczęciem testów lokalizacyjnych kluczowe jest odpowiednie przygotowanie się do tego procesu. Oto kilka najlepszych praktyk, których należy przestrzegać, aby zapewnić płynną i udaną fazę testowania lokalizacji:

Ustalenie jasnych wymagań lokalizacyjnych

Na początek niezbędne jest posiadanie jasnych wymagań lokalizacyjnych. Obejmuje to zrozumienie rynków docelowych oraz konkretnych języków i lokalizacji, które planujesz obsługiwać. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę różnice kulturowe, lokalne przepisy i wszelkie specyficzne wymagania językowe dla każdego regionu docelowego. Jasne wymagania lokalizacyjne pomagają kierować wysiłkami testowymi i zapewniają, że każdy aspekt oprogramowania jest prawidłowo zlokalizowany.

Zgodność z internacjonalizacją (i18n)

Internacjonalizacja (i18n) to proces projektowania i tworzenia oprogramowania w sposób umożliwiający łatwą lokalizację. Zanim będzie można przeprowadzić testy lokalizacyjne, oprogramowanie musi być zgodne z internacjonalizacją. Oznacza to, że powinno ono obsługiwać różne języki, zestawy znaków, formaty daty i godziny, formaty liczbowe i formaty walutowe bez żadnych problemów. Upewnij się, że wszystkie elementy interfejsu użytkownika (UI) zostały zaprojektowane z myślą o internacjonalizacji.

Tworzenie planu testów lokalizacyjnych

Plan testów lokalizacyjnych jest niezbędnym dokumentem, który określa cele, zasoby i zakres testów lokalizacyjnych. Zapewnia on mapę drogową dla całego procesu testowania lokalizacji i pomaga zapewnić, że ważne aspekty lokalizacji, takie jak obsługa języka, elementy interfejsu użytkownika i adaptacje kulturowe, są dokładnie oceniane. Plan testów powinien również zawierać szczegółowe informacje na temat narzędzi testowych i metodologii, które mają zostać wykorzystane.

Określając jasne wymagania dotyczące lokalizacji, zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi internacjonalizacji i tworząc dokładny plan testów, będziesz dobrze przygotowany do fazy testowania lokalizacji. Takie przygotowanie zapewni, że oprogramowanie zostanie skutecznie dostosowane do różnych rynków docelowych, a wszelkie problemy zostaną zidentyfikowane i rozwiązane przed wydaniem.

„Właściwe przygotowanie jest kluczem do udanego testowania lokalizacji. Określenie jasnych wymagań, zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi internacjonalizacji i stworzenie kompleksowego planu testów pomoże osiągnąć dokładną i skuteczną lokalizację”

Techniki testowania lokalizacji

Testowanie lokalizacji jest kluczowym krokiem w procesie tworzenia oprogramowania, zapewniającym możliwość dostosowania aplikacji do różnych języków, kultur i regionów. Aby skutecznie przetestować oprogramowanie pod kątem lokalizacji, należy zastosować różne techniki testowania lokalizacji. W tej sekcji omówimy trzy kluczowe techniki, które mogą pomóc w zapewnieniu dokładności i funkcjonalności zlokalizowanego oprogramowania.

Funkcjonalne testowanie lokalizacji

Funkcjonalne testowanie lokalizacji koncentruje się na sprawdzeniu, czy zlokalizowane oprogramowanie działa poprawnie w różnych językach i ustawieniach kulturowych. Ten rodzaj testowania obejmuje testowanie funkcjonalności oprogramowania, interfejsu użytkownika i doświadczenia użytkownika w różnych językach i lokalizacjach. Oto kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania funkcjonalnych testów lokalizacyjnych:

 • Interfejs użytkownika: Przetestuj interfejs użytkownika w różnych językach, aby upewnić się, że wszystkie elementy, takie jak przyciski, etykiety, menu i alerty, są poprawnie przetłumaczone i wyświetlane.
 • Wprowadzanie danych przez użytkownika: Przetestuj zdolność oprogramowania do obsługi różnych typów danych wprowadzanych przez użytkownika, w tym znaków specjalnych, znaków spoza ASCII i znaków dwubajtowych.
 • Data i godzina: Sprawdzenie, czy oprogramowanie może obsługiwać formaty daty i godziny specyficzne dla różnych regionów i języków.

Lingwistyczne testowanie lokalizacji

Lingwistyczne testy lokalizacyjne koncentrują się na walidacji dokładności i jakości tłumaczeń językowych w oprogramowaniu. Ten rodzaj testowania wymaga dokładnego przeglądu całego przetłumaczonego tekstu w celu zapewnienia dokładności, zrozumiałości i odpowiedniości kulturowej. Oto kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania językowych testów lokalizacyjnych:

 • Dokładność tłumaczenia: Sprawdzenie, czy przetłumaczony tekst dokładnie odzwierciedla oryginalną treść i zachowuje zamierzone znaczenie.
 • Spójność kontekstowa: Upewnij się, że przetłumaczony tekst jest spójny w całym oprogramowaniu i pasuje do tonu, stylu i głosu oryginalnego języka.
 • Wrażliwość kulturowa: Sprawdzanie treści wrażliwych kulturowo i upewnianie się, że są one zgodne ze zwyczajami, normami i wartościami docelowych odbiorców.

Testowanie lokalizacji wizualnej

Testy lokalizacji wizualnej koncentrują się na weryfikacji elementów wizualnych oprogramowania, takich jak układ, czcionki, obrazy i grafika, w różnych językach i regionach. Celem tej techniki testowania jest zapewnienie, że wizualne aspekty oprogramowania są prawidłowo dostosowane do docelowego języka i kultury. Oto kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania testów lokalizacji wizualnej:

 • Układ: Sprawdzenie, czy układ oprogramowania pozostaje nienaruszony po przetłumaczeniu na różne języki, z uwzględnieniem rozszerzania lub kurczenia się tekstu.
 • Czcionki: Sprawdź, czy czcionki używane w oprogramowaniu są czytelne i prawidłowo obsługują znaki języka docelowego.
 • Obrazy i grafika: Upewnij się, że obrazy, ikony i grafiki są odpowiednie kulturowo i nie zawierają żadnego tekstu, który wymaga tłumaczenia.

Korzystając z tych technik testowania lokalizacji, można zidentyfikować i rozwiązać wszelkie problemy lub niespójności w funkcjonalności oprogramowania, tłumaczeniach językowych i elementach wizualnych, zapewniając płynne wrażenia użytkownika dla odbiorców na całym świecie. Należy pamiętać, że skuteczne testowanie lokalizacji wymaga współpracy z ekspertami ds. lokalizacji, zwracania uwagi na niuanse kulturowe oraz spójnych procesów śledzenia i raportowania błędów.

Testowanie elementów lokalizacji

Jeśli chodzi o testowanie lokalizacji, jednym z najważniejszych aspektów jest testowanie różnych elementów, które składają się na zlokalizowane oprogramowanie lub aplikację. Obejmuje to sprawdzenie, czy przetłumaczone treści, formaty daty i godziny, formaty walut, elementy interfejsu użytkownika i komunikaty o błędach są dokładnie wyświetlane i działają zgodnie z oczekiwaniami. W tej sekcji zajmiemy się konkretnymi elementami, które należy przetestować podczas testowania lokalizacji.

Obsługa języka i znaków

Jednym z kluczowych elementów testowania lokalizacji jest zapewnienie, że oprogramowanie lub aplikacja prawidłowo obsługuje język i znaki używane w różnych lokalizacjach. Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas testowania obsługi języka i znaków:

 • Sprawdź, czy oprogramowanie poprawnie wyświetla i renderuje tekst w różnych językach.
 • Przetestuj kompatybilność oprogramowania z różnymi zestawami znaków i kodowaniami.
 • Sprawdź, czy oprogramowanie może obsługiwać znaki specjalne, znaki diakrytyczne i symbole specyficzne dla danego języka.

Formaty daty i godziny

Formaty daty i godziny mogą się znacznie różnić w zależności od kraju i kultury. Ważne jest, aby upewnić się, że oprogramowanie dokładnie formatuje i wyświetla daty i godziny w oparciu o lokalizację użytkownika. Oto, co należy przetestować:

 • Sprawdzić, czy oprogramowanie poprawnie formatuje daty zgodnie z odpowiednim formatem (np. DD/MM/RRRR lub MM/DD/RRRR).
 • Sprawdzić, czy oprogramowanie dostosowuje wyświetlanie dat i godzin w oparciu o strefę czasową użytkownika.
 • Sprawdź, czy oprogramowanie obsługuje różne systemy kalendarza używane w różnych regionach.

Formaty liczbowe i walutowe

Formatowanie liczbowe i symbole walut różnią się w zależności od kraju. Podczas testowania lokalizacji kluczowe jest sprawdzenie następujących elementów:

 • Sprawdzić, czy wartości liczbowe są poprawnie sformatowane w oparciu o ustawienia regionalne użytkownika (np. separatory dziesiętne i grupowanie cyfr).
 • Sprawdzenie, czy symbole walut są wyświetlane poprawnie i pasują do waluty regionalnej użytkownika.
 • Upewnij się, że oprogramowanie może obsługiwać lokalne formatowanie walut, takie jak symbole walut, które są umieszczane przed lub po kwocie.

Elementy interfejsu użytkownika: Przyciski, etykiety, menu itp.

Elementy interfejsu użytkownika odgrywają znaczącą rolę w ogólnym doświadczeniu użytkownika. Podczas testowania elementów interfejsu użytkownika należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Sprawdź, czy wszystkie elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski, etykiety, menu i podpowiedzi, są poprawnie przetłumaczone na język docelowy.
 • Przetestuj układ i wyrównanie elementów interfejsu użytkownika, aby upewnić się, że nie nakładają się na siebie ani nie są przycinane z powodu przetłumaczonej zawartości.
 • Sprawdź, czy elementy interfejsu użytkownika zachowują spójność pod względem stylu i projektu w różnych lokalizacjach.

Komunikaty o błędach i opinie użytkowników

Komunikaty o błędach i opinie użytkowników mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania każdego oprogramowania lub aplikacji. Podczas testowania lokalizacji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Upewnij się, że komunikaty o błędach są poprawnie przetłumaczone i przekazują użytkownikowi zamierzone znaczenie.
 • Sprawdź, czy oprogramowanie obsługuje błędy i wyjątki z wdziękiem, zapewniając pomocne i zlokalizowane komunikaty o błędach.
 • Przetestuj ogólny mechanizm informacji zwrotnej od użytkownika, taki jak komunikaty o powodzeniu, powiadomienia i monity, aby upewnić się, że są one dokładnie zlokalizowane.

Dokładnie testując te elementy lokalizacji, możesz zapewnić, że Twoje oprogramowanie lub aplikacja zapewnia płynne wrażenia użytkownikom na całym świecie. Prawidłowo zlokalizowane elementy sprawią, że użytkownicy poczują się tak, jakby oprogramowanie zostało zaprojektowane specjalnie dla nich, co ostatecznie doprowadzi do większej satysfakcji i zaangażowania użytkowników.

Automatyzacja w testowaniu lokalizacji

Testowanie lokalizacji może być złożonym i czasochłonnym procesem, zwłaszcza jeśli chodzi o testowanie oprogramowania w wielu językach i kulturach. Właśnie dlatego automatyzacja może być przełomem w upraszczaniu i usprawnianiu testów lokalizacyjnych. W tej sekcji omówimy korzyści płynące z automatyzacji testów lokalizacyjnych, odpowiednie narzędzia do wyboru oraz sposoby automatyzacji testów interfejsu użytkownika i testów językowych.

Korzyści płynące z automatyzacji testów lokalizacyjnych

Automatyzacja testów lokalizacyjnych oferuje szereg korzyści, które mogą znacznie zwiększyć wydajność i skuteczność procesu testowania. Oto kilka kluczowych korzyści wynikających z zastosowania automatyzacji w testach lokalizacyjnych:

 1. Oszczędność czasu: Automatyzacja eliminuje potrzebę ręcznego testowania, pozwalając testerom skupić się na bardziej krytycznych aspektach testowania lokalizacji.
 2. Spójność: Zautomatyzowane testy mogą być wykonywane wielokrotnie bez żadnych zmian, zapewniając spójne zachowanie oprogramowania w różnych językach i lokalizacjach.
 3. Wydajność: Zautomatyzowane testy mogą być wykonywane jednocześnie na różnych wersjach językowych, oszczędzając czas i zasoby.
 4. Dokładność: Automatyzacja zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego, zapewniając dokładne i wiarygodne wyniki testów lokalizacyjnych.

Wybór odpowiednich narzędzi do testowania lokalizacji

Aby wykorzystać zalety automatyzacji, kluczowe znaczenie ma wybór odpowiednich narzędzi do testowania lokalizacji, które odpowiadają wymaganiom projektu. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do testowania lokalizacji:

 • Obsługa wielu języków: Upewnij się, że narzędzie obsługuje języki, w których chcesz testować.
 • Obsługa Unicode: Poszukaj narzędzi, które mają solidną obsługę Unicode, aby poradzić sobie z różnymi zestawami znaków i wymaganiami dotyczącymi kodowania.
 • Ekstrakcja zasobów: Wybierz narzędzie, które może łatwo wyodrębnić i zaimportować zlokalizowane zasoby bez utraty danych lub formatowania.
 • Wykrywanie i raportowanie błędów: Narzędzie powinno zapewniać kompleksowe funkcje wykrywania i raportowania błędów, aby szybko identyfikować i rozwiązywać problemy z lokalizacją.
 • Integracja z frameworkami testowymi: Jeśli korzystasz z określonego frameworka testowego, upewnij się, że narzędzie do testowania lokalizacji dobrze się z nim integruje.

Automatyzacja testowania interfejsu użytkownika i języka

Automatyzacja testowania interfejsu użytkownika obejmuje sprawdzanie, czy elementy interfejsu użytkownika, takie jak etykiety, przyciski, menu i pola wejściowe są poprawnie wyświetlane i zachowują się zgodnie z oczekiwaniami w różnych językach. Oto kilka strategii automatyzacji testowania interfejsu użytkownika pod kątem lokalizacji:

 • Porównanie zrzutów ekranu: Przechwytywanie zrzutów ekranu zlokalizowanego interfejsu użytkownika i porównywanie ich z referencyjnymi zrzutami ekranu w celu zidentyfikowania wszelkich rozbieżności wizualnych.
 • Ekstrakcja tekstu: Wyodrębnij tekst z elementów interfejsu użytkownika i porównaj go z oczekiwanymi tłumaczeniami pod kątem dokładności językowej.
 • Testy funkcjonalne: Automatyzacja testów funkcjonalnych w celu zapewnienia, że zlokalizowana wersja oprogramowania działa zgodnie z przeznaczeniem w różnych językach.

Automatyzacja testów językowych obejmuje weryfikację dokładności tłumaczeń i elementów językowych. Oto kilka technik automatyzacji testów językowych:

 • Weryfikacja tłumaczenia: Automatyczne porównywanie przetłumaczonego tekstu z tekstem źródłowym w celu zapewnienia dokładności i spójności.
 • Sprawdzaniepisowni i gramatyki: Używaj zautomatyzowanych narzędzi do sprawdzania poprawności przetłumaczonego tekstu, w tym pisowni i gramatyki.
 • Pseudolokalizacja: Stosowanie technik pseudotłumaczenia w celu automatycznego generowania przypadków testowych dla różnych języków i specyficznych dla nich zagadnień.

Włączenie automatyzacji do procesu testowania lokalizacji może znacznie skrócić czas i nakład pracy, zapewniając jednocześnie dokładne i spójne wyniki. Ważne jest jednak, aby zachować równowagę między zautomatyzowanymi i ręcznymi metodami testowania, aby skutecznie objąć wszystkie aspekty lokalizacji.

Dzięki odpowiednim narzędziom i technikom automatyzacja może być potężnym sprzymierzeńcem w osiąganiu wysokiej jakości zlokalizowanego oprogramowania, które spełnia potrzeby i oczekiwania globalnej bazy użytkowników.

Współpraca z ekspertami ds. lokalizacji

Współpraca z ekspertami ds. lokalizacji ma kluczowe znaczenie dla udanego testowania lokalizacji. Eksperci ci posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do zapewnienia, że oprogramowanie lub aplikacja są odpowiednio przetłumaczone i dostosowane do różnych języków i kultur. Oto kilka najlepszych praktyk skutecznej współpracy z ekspertami ds. lokalizacji:

Współpraca ze specjalistami ds. lokalizacji

 • Zaangażuj specjalistów ds. lokalizacji na wczesnym etapie: Ważne jest, aby zaangażować specjalistów ds. lokalizacji od wczesnych etapów projektu. Mogą oni zapewnić cenne spostrzeżenia i wskazówki dotyczące wymagań lokalizacyjnych, pomagając uniknąć potencjalnych pułapek w późniejszym czasie.
 • Regularna komunikacja: Utrzymuj regularną komunikację ze specjalistami ds. lokalizacji przez cały czas trwania projektu, aby zapewnić zgodność i przejrzystość. Pomoże to rozwiązać wszelkie problemy lub wątpliwości na wczesnym etapie, minimalizując przeróbki i opóźnienia.
 • Udostępnianiekontekstu projektu: Przekazuj specjalistom ds. lokalizacji szczegółowe informacje o projekcie, takie jak dane demograficzne odbiorców docelowych, uwarunkowania kulturowe i preferencje regionalne. Umożliwi im to dostosowanie tłumaczonych treści do konkretnych niuansów kulturowych.

Angażowanie tłumaczy i ekspertów językowych

 • Korzystaj zusługprofesjonalnych tłumaczy: Zatrudnij profesjonalnych tłumaczy, którzy są rodzimymi użytkownikami języka docelowego. Posiadają oni dogłębne zrozumienie języka, niuansów kulturowych i wyrażeń idiomatycznych, zapewniając dokładne i naturalne tłumaczenia.
 • Wyspecjalizowani eksperci językowi: W zależności od charakteru projektu, możesz potrzebować wyspecjalizowanych ekspertów językowych. Na przykład, jeśli oprogramowanie zawiera żargon techniczny lub terminologię branżową, konieczne jest zaangażowanie ekspertów merytorycznych, którzy posiadają niezbędną wiedzę dziedzinową, aby zapewnić dokładne tłumaczenia.
 • Spójność i tworzenie glosariuszy: Współpracuj z tłumaczami, aby stworzyć glosariusz kluczowej terminologii i ustalić jasne wytyczne dotyczące zachowania spójności w tłumaczonych treściach. Pomaga to w utrzymaniu jednolitego i spójnego doświadczenia we wszystkich wersjach językowych.

Skuteczna komunikacja i informacje zwrotne

 • Przekazuj jasne instrukcje: Jasno komunikuj swoje oczekiwania dotyczące tonu, stylu i formatowania, aby upewnić się, że przetłumaczone treści są zgodne z Twoją marką i doświadczeniem użytkownika.
 • Szybka informacja zwrotna: Zapewnij terminową informację zwrotną na temat przetłumaczonych treści. Pozwala to tłumaczom na szybkie wprowadzenie niezbędnych poprawek. Pomaga to również nawiązać współpracę i zachęca do otwartej komunikacji.
 • Testowanie możliwości lokalizacji: Zachęcaj ekspertów ds. lokalizacji do testowania użyteczności zlokalizowanego produktu w celu zapewnienia płynnego doświadczenia użytkownika. Ich opinie mogą ujawnić wszelkie nieprzewidziane wyzwania lub problemy, które mogą pojawić się w różnych lokalizacjach.

Dzięki efektywnej współpracy z ekspertami ds. lokalizacji możesz zapewnić, że Twoje oprogramowanie lub aplikacja zapewnia bezbłędne wrażenia użytkownika w wielu językach i kulturach. Ich specjalistyczna wiedza pomoże ci poruszać się po zawiłościach lokalizacji, co zaowocuje produktem, który będzie rezonował z globalną publicznością.

„Eksperci ds. lokalizacji wnoszą nieocenioną wiedzę i doświadczenie. Współpraca z nimi zapewnia dokładne i odpowiednie dostosowanie produktu do różnych języków i kultur”

Najlepsze praktyki w zakresie śledzenia błędów

Śledzenie błędów jest istotną częścią testowania lokalizacji, która zapewnia sprawne funkcjonowanie zlokalizowanego oprogramowania. Oto kilka najlepszych praktyk, których należy przestrzegać w celu skutecznego śledzenia błędów w testach lokalizacyjnych:

Nadawanie priorytetów błędom lokalizacyjnym

Podczas przeprowadzania testów lokalizacyjnych ważne jest, aby nadać priorytet błędom, które należy naprawić, w oparciu o ich wpływ na zlokalizowaną wersję oprogramowania. Niektóre błędy mogą mieć znaczący wpływ na doświadczenie użytkownika lub mogą uniemożliwiać prawidłowe działanie oprogramowania w określonej lokalizacji. Nadaj priorytet tym błędom i zajmij się nimi niezwłocznie, aby zapewnić wysoką jakość zlokalizowanego produktu.

Korzystanie z systemu śledzenia błędów

Aby skutecznie śledzić i zarządzać błędami lokalizacyjnymi, zaleca się korzystanie z systemu śledzenia błędów. System ten umożliwia tworzenie, przypisywanie i śledzenie błędów w całym procesie testowania lokalizacji. Zapewnia on scentralizowaną platformę dla programistów, testerów i ekspertów ds. lokalizacji do współpracy, omawiania i skutecznego rozwiązywania problemów. Popularne systemy śledzenia błędów, takie jak Jira i Bugzilla, oferują konfigurowalne pola i przepływy pracy dostosowane do specyficznych potrzeb śledzenia błędów w testach lokalizacyjnych.

Przejrzyste zgłaszanie błędów

Zgłaszając błędy, upewnij się, że raporty błędów są jasne, zwięzłe i zawierają wszystkie niezbędne informacje. Obejmuje to szczegóły, takie jak konkretna lokalizacja, w której wystąpił błąd, kroki do odtworzenia problemu oraz zrzuty ekranu lub nagrania wideo, jeśli ma to zastosowanie. Przejrzyste raporty o błędach pomagają programistom i ekspertom ds. lokalizacji szybko zrozumieć problem, skracając czas poświęcony na rozwiązywanie problemów.

Dodatkowo, pomocne jest podanie kontekstu i wyjaśnienie oczekiwanego zachowania w zlokalizowanej wersji oprogramowania. Pomoże to programistom w określeniu, czy problem wynika z błędu w tłumaczeniu, różnic kulturowych czy ograniczeń technicznych. Jasne zgłaszanie błędów ułatwia skuteczną komunikację i współpracę między zespołem programistów a ekspertami ds. lokalizacji, co prowadzi do szybszego rozwiązywania błędów.

Pamiętaj, aby regularnie aktualizować status błędu, przekazywać informacje zwrotne na temat poprawek błędów i szybko zamykać rozwiązane błędy. Gwarantuje to, że proces testowania lokalizacji pozostaje przejrzysty, a wszyscy interesariusze są na bieżąco informowani o postępach w rozwiązywaniu błędów.


Postępując zgodnie z tymi najlepszymi praktykami dotyczącymi śledzenia błędów w testach lokalizacyjnych, twórcy oprogramowania mogą usprawnić proces rozwiązywania błędów, usprawnić współpracę i ostatecznie dostarczyć wysokiej jakości zlokalizowany produkt swoim globalnym odbiorcom.

Ciągłe testowanie lokalizacji

Testowanie lokalizacji nie jest zadaniem jednorazowym. Dla twórców oprogramowania kluczowe znaczenie ma włączenie ciągłego testowania lokalizacji do cyklu rozwoju. Gwarantuje to, że oprogramowanie pozostaje dokładnie zlokalizowane w różnych językach i regionach, zapewniając płynne wrażenia użytkownika dla globalnej publiczności. W tej sekcji omówimy znaczenie ciągłego testowania lokalizacji i przedstawimy najlepsze praktyki dotyczące jego wdrażania.

Włączenie testów lokalizacyjnych do cyklu rozwoju oprogramowania

Włączenie testów lokalizacyjnych do cyklu rozwoju od wczesnych etapów pozwala na lepsze planowanie i wykonanie. Oto kilka kroków, które należy wykonać:

 1. Uwzględnienie wymagań lokalizacyjnych w planie rozwoju: Jasno zdefiniuj cele lokalizacyjne i oczekiwania dla każdego wydania. W harmonogramie rozwoju należy uwzględnić dedykowaną fazę testowania lokalizacji.
 2. Współpraca z tłumaczami na wczesnym etapie: Zaangażuj tłumaczy w proces tak szybko, jak to możliwe. Zapewnienie im kontekstu oprogramowania i dostępu do kompilacji testowych na wczesnym etapie pozwala im dostrzec potencjalne problemy językowe i przekazać informacje zwrotne.
 3. Wdrożenie praktyk internacjonalizacji (i18n): Upewnij się, że twoja baza kodu jest gotowa do internacjonalizacji, z odpowiednim kodowaniem, formatowaniem i obsługą różnych języków i zestawów znaków. Upewnij się, że tekst i elementy interfejsu użytkownika są oddzielone od kodu, aby umożliwić łatwiejsze zmiany lokalizacji.
 4. Przeprowadzaj regularne testy lokalizacyjne: Nieustannie testuj zlokalizowane wersje oprogramowania pod kątem docelowych języków i regionów. Pomaga to w identyfikacji wszelkich problemów i zapewnieniu, że lokalizacja pozostaje dokładna przy każdej aktualizacji.

Regularne aktualizacje i testowanie

Oprogramowanie nigdy nie stoi w miejscu, a aktualizacje są regularną częścią jego cyklu życia. Niezbędne jest testowanie aspektów lokalizacyjnych oprogramowania przy każdej aktualizacji, aby zachować jego dokładność. Oto kilka najlepszych praktyk dotyczących regularnych aktualizacji i testowania:

 • Stwórz zlokalizowane stanowisko testowe: Stwórz kompleksowy zestaw zlokalizowanych scenariuszy testowych, które obejmują różne warianty językowe, niuanse kulturowe i wymagania regionalne. To stanowisko testowe może być używane przy każdej aktualizacji, aby upewnić się, że lokalizacja pozostaje nienaruszona.
 • Przeprowadzanie testów regresji: Podczas wydawania aktualizacji należy ponownie przetestować wcześniej zlokalizowaną zawartość, aby upewnić się, że zmiany nie wprowadzają żadnych błędów ani problemów lokalizacyjnych.
 • Zaangażuj ekspertów ds. lokalizacji: Stale współpracuj z ekspertami ds. lokalizacji, aby zrozumieć wszelkie zmiany w zasadach językowych, wrażliwości kulturowej lub wymaganiach prawnych dla określonych regionów.

Testowanie regresji lokalizacji

Testowanie regresji lokalizacji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jakości lokalizacji przy każdym wydaniu oprogramowania. Polega ono na ponownym przetestowaniu wcześniej zlokalizowanej zawartości, aby upewnić się, że nowe zmiany nie wprowadziły żadnych regresji. Oto kilka najlepszych praktyk dotyczących testowania regresji lokalizacji:

 • Automatyzacja testów regresji lokalizacji: Korzystaj z narzędzi do automatyzacji, aby szybko i dokładnie wykonywać powtarzalne testy regresji lokalizacji.
 • Utrzymywaniezestawu testów regresji: Zbuduj i utrzymuj kompleksowy zestaw testów regresji specjalnie ukierunkowany na lokalizacyjne aspekty oprogramowania. Zestaw ten powinien obejmować różne języki, regiony i typowe problemy z lokalizacją.
 • Testowanie na różnych urządzeniach i platformach: Przetestuj swoje oprogramowanie na różnych urządzeniach i platformach, które są popularne w regionach docelowych.
 • Przeprowadzanie testów eksploracyjnych: Wraz z testami automatycznymi, upewnij się, że przeprowadzane są testy eksploracyjne, aby odkryć wszelkie ukryte problemy lokalizacyjne lub luki w doświadczeniu użytkownika.

Wdrażając ciągłe testy lokalizacyjne, można zapewnić, że oprogramowanie pozostaje płynnie zlokalizowane przy każdej aktualizacji. Nie tylko poprawia to wrażenia użytkowników na całym świecie, ale także oszczędza czas i zasoby, identyfikując problemy z lokalizacją na wczesnym etapie cyklu rozwoju. Pamiętaj, aby wcześnie zaangażować ekspertów ds. lokalizacji i regularnie współpracować z nimi w celu sprostania wszelkim wyzwaniom językowym lub kulturowym.

Podsumowanie

Podsumowując, testowanie lokalizacji odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że oprogramowanie lub strony internetowe są dostosowane do różnych języków i kultur, zapewniając płynną obsługę użytkownikom na całym świecie. Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami opisanymi w tym artykule, twórcy oprogramowania mogą skutecznie testować i weryfikować elementy lokalizacyjne swoich produktów.

Określając jasne wymagania lokalizacyjne, przestrzegając standardów internacjonalizacji i tworząc kompleksowy plan testów lokalizacyjnych, programiści mogą położyć podwaliny pod udane testy lokalizacyjne. Ponadto wykorzystanie różnych technik testowania lokalizacji, takich jak testowanie funkcjonalne, testowanie językowe i testowanie wizualne, pozwala na dokładne zbadanie zlokalizowanych elementów.

Automatyzacja testów lokalizacyjnych przynosi liczne korzyści pod względem wydajności i dokładności. Wybierając odpowiednie narzędzia do testowania lokalizacji i automatyzując testowanie interfejsu użytkownika i języka, programiści mogą usprawnić proces testowania lokalizacji i zwiększyć produktywność.

Współpraca z ekspertami ds. lokalizacji, takimi jak specjaliści ds. lokalizacji, tłumacze i eksperci językowi, jest kluczem do zapewnienia dokładności i jakości tłumaczeń. Skuteczna komunikacja i informacje zwrotne między programistami a tymi ekspertami przyczyniają się do sukcesu procesu lokalizacji.

Wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie śledzenia błędów, takich jak ustalanie priorytetów błędów lokalizacyjnych, korzystanie z systemu śledzenia błędów i dostarczanie przejrzystych raportów o błędach, umożliwia programistom skuteczne zarządzanie i rozwiązywanie problemów, które pojawiają się podczas testowania lokalizacji.

Wreszcie, włączenie testowania lokalizacji do cyklu rozwoju, przeprowadzanie regularnych aktualizacji i testów oraz przeprowadzanie testów regresji lokalizacji zapewnia, że oprogramowanie pozostaje poprawnie zlokalizowane podczas ciągłego rozwoju.

Wykorzystując te najlepsze praktyki w testowaniu lokalizacji, twórcy oprogramowania mogą dostarczać wysokiej jakości zlokalizowane produkty, które będą rezonować z globalnymi użytkownikami. Włączenie testów lokalizacyjnych do procesu rozwoju wzmacnia międzynarodowy zasięg, poprawia wrażenia użytkownika i zwiększa ogólny sukces produktu.

[UI]: Interfejs użytkownika

Często zadawane pytania

 1. Czym jest testowanie lokalizacji? Testowanie lokalizacji to proces testowania aplikacji w celu zapewnienia jej prawidłowego i wydajnego działania w różnych językach, kulturach i lokalizacjach.
 2. Dlaczego testowanie lokalizacji jest ważne dla twórców oprogramowania? Testowanie lokalizacji jest ważne dla twórców oprogramowania, ponieważ zapewnia, że ich aplikacje mogą być używane i rozumiane przez użytkowników z różnych regionów, pomagając im rozszerzyć rynek docelowy i zwiększyć zadowolenie użytkowników.
 3. Jakie są najlepsze praktyki w zakresie testowania lokalizacji? Niektóre z najlepszych praktyk w zakresie testowania lokalizacji obejmują: 1. Identyfikacja docelowych odbiorców i ich preferencji kulturowych. 2. Testowanie interfejsu użytkownika i treści pod kątem dokładności językowej, formatów daty i godziny oraz symboli walut. 3. Weryfikacja prawidłowego wyświetlania czcionek i znaków. 4. Testowanie funkcji zależnych od języka. 5. Przeprowadzanie testów użyteczności z udziałem rodzimych użytkowników języka.
 4. Na jakim etapie tworzenia oprogramowania należy przeprowadzić testy lokalizacyjne? Testy lokalizacyjne powinny być przeprowadzane najlepiej po przejściu przez aplikację testów funkcjonalnych i regresyjnych, a przed jej udostępnieniem na rynkach docelowych. Jednak ważne jest również, aby rozważyć lokalizację na początkowych etapach rozwoju, aby uniknąć potencjalnych wad projektowych, które mogą utrudniać wysiłki związane z lokalizacją.
 5. Jakie narzędzia są dostępne do testowania lokalizacji? Dostępnych jest kilka narzędzi do testowania lokalizacji, takich jak: 1. Systemy zarządzania lokalizacją, takie jak Transifex i PhraseApp. 2. Narzędzia pamięci tłumaczeniowej, takie jak SDL Trados i MemoQ. 3. Narzędzia do przechwytywania ekranu, takie jak Jing i Snagit do zgłaszania problemów. 4. Wtyczki do przeglądarek, takie jak LingoHub i Localize.js do testowania w kontekście.


Udostępnij

Opublikowano

w

przez