Multilingual Website Localization

Poprawa doświadczeń użytkowników dzięki lokalizacji stron internetowych

Udostępnij

Strona główna » Poprawa doświadczeń użytkowników dzięki lokalizacji stron internetowych

Rosnące zapotrzebowanie na wielojęzyczne strony internetowe

W dzisiejszym świecie rośnie zapotrzebowanie na wielojęzyczne strony internetowe. W miarę jak firmy zwiększają swój zasięg w różnych krajach i kulturach, kluczowe stało się dla nich zaspokajanie potrzeb zróżnicowanej publiczności poprzez dostarczanie treści w wielu językach. W tej sekcji zbadamy przyczyny rosnącego zapotrzebowania na wielojęzyczne strony internetowe i znaczenie lokalizacji językowej.

Rosnąca liczba wersji językowych

Według The 2020 Web Globalization Report Card, średnia liczba wersji językowych stron internetowych wzrosła z 12 w 2014 roku do 33 w 2019 roku. Ten oszałamiający wzrost pokazuje rosnącą świadomość wśród firm, że dotarcie do klientów w ich ojczystym języku jest niezbędne do odniesienia sukcesu na rynku globalnym.

Lokalizacja dla lokalnych odbiorców

Jeśli chodzi o przyciągnięcie uwagi lokalnej publiczności, lokalizacja jest kluczowa. Aplikacja lub strona, która nie zostanie zlokalizowana, może stracić do 13% użytkowników, jak stwierdzono w badaniu. Ludzie czują się bardziej związani i komfortowo, gdy napotykają treści w swoim ojczystym języku. Lokalizując swoją stronę internetową, możesz sprawić, że potencjalni klienci poczują się docenieni i zrozumiani.

Znaczenie języka ojczystego

Mówienie w języku ojczystym klientów to nie tylko sprawienie, by poczuli się jak w domu. Może mieć również znaczący wpływ na ich decyzje zakupowe. Badania pokazują, że 90% kupujących online woli używać swojego ojczystego języka, a ponad 1/3 wszystkich użytkowników Internetu to osoby, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. Odwiedzający mają tendencję do pozostawania dwa razy dłużej na wielojęzycznych stronach, co wskazuje, że są bardziej zaangażowani i zainteresowani.

Biorąc pod uwagę, że 69% wszystkich wyszukiwań online odbywa się w językach innych niż angielski, potrzeba wielojęzycznych stron internetowych jest oczywista. Mówiąc językiem swoich klientów, możesz poprawić ich wrażenia użytkownika i zwiększyć szanse na konwersje.

„Średnia liczba wersji językowych stron internetowych wzrosła z 12 w 2014 r. do 33 w 2019 r. – The 2020 Web Globalization Report Card”

„Aplikacja, która nie zostanie zlokalizowana dla lokalnych odbiorców, może stracić do 13% użytkowników”

„90% kupujących online woli używać swojego ojczystego języka”

„Ponad 1/3 wszystkich użytkowników Internetu nie posługuje się językiem angielskim. Odwiedzający mają tendencję do pozostawania dwa razy dłużej na stronach wielojęzycznych”

„69% wszystkich wyszukiwań online odbywa się w językach innych niż angielski – co podkreśla potrzebę wielojęzycznych stron internetowych”

W następnej sekcji zagłębimy się w zachowania konsumentów i sposób, w jaki lokalizacja językowa może wpływać na decyzje zakupowe.

Zachowania konsumentów i lokalizacja językowa

Jeśli chodzi o zachowania konsumentów, język odgrywa istotną rolę w kształtowaniu decyzji zakupowych. Jako właściciel firmy lub marketer wiesz, że zrozumienie preferencji języka ojczystego wśród konsumentów ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zaangażowania i sprzedaży. Zbadajmy, w jaki sposób lokalizacja językowa może wpływać na zachowania konsumentów i dlaczego jest niezbędna dla Twojej witryny.

Preferencje dla języka ojczystego

Czy wiesz, że 75% konsumentów chętniej kupuje produkty na stronach internetowych w swoim ojczystym języku? Już sama ta statystyka podkreśla znaczenie dostarczania treści, które rezonują z docelowymi odbiorcami. Gdy strona internetowa jest zlokalizowana na język ojczysty użytkowników, tworzy poczucie znajomości i zaufania, dzięki czemu konsumenci czują się bardziej komfortowo i pewnie dokonując zakupu.

Co więcej, badania wykazały, że 40% konsumentów nie kupi produktu, jeśli treść nie jest dostępna w ich języku. Oznacza to, że jeśli Twoja witryna oferuje informacje tylko w jednym języku, możesz stracić znaczną część potencjalnych klientów. Dzięki wielojęzycznej lokalizacji możesz zdobyć nowe rynki i poszerzyć bazę klientów.

Wpływ na decyzje zakupowe

Lokalizacja językowa może mieć ogromny wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. Według raportu Global Multilingual CX Report, 71% respondentów uważa, że promowanie i wspieranie rodzimego języka przez markę jest niezwykle lub bardzo ważne. Dostarczając treści w ich języku, demonstrujesz zaangażowanie w zrozumienie i zaspokojenie potrzeb odbiorców.

Kiedy konsumenci otrzymują informacje w swoim ojczystym języku, tworzy to poczucie więzi i personalizacji. Czują, że marka rozumie i docenia ich kulturę oraz preferencje. Ten pozytywny sentyment zwiększa prawdopodobieństwo dokonania zakupu i ustanawia silniejszą relację między marką a konsumentem.

Na zróżnicowanym rynku globalnym obsługa różnych języków to nie tylko przyjemność, ale wręcz konieczność. Inwestując w lokalizację językową, możesz zyskać przewagę konkurencyjną i pozycjonować swoją markę jako integracyjną i zorientowaną na klienta.

„Język jest mapą drogową kultury. Mówi ci, skąd pochodzą jej ludzie i dokąd zmierzają” – Rita Mae Brown

W następnej sekcji zbadamy korzyści, jakie wielojęzyczna lokalizacja może przynieść Twojej witrynie.

Korzyści z wielojęzycznej lokalizacji stron internetowych

Na globalnym rynku posiadanie wielojęzycznej strony internetowej nie jest już luksusem, ale koniecznością. Lokalizując swoją witrynę na różne języki, możesz znacznie poprawić wrażenia użytkownika i czerpać liczne korzyści. Poznajmy niektóre z kluczowych zalet wielojęzycznej lokalizacji stron internetowych:

Zwiększone zaangażowanie użytkowników

Kiedy Twoja witryna mówi w języku docelowych odbiorców, tworzy poczucie znajomości i zaufania. Użytkownicy są bardziej skłonni do angażowania się w treści prezentowane w ich ojczystym języku. Dostarczając odpowiednie i spersonalizowane treści, możesz zwiększyć zaangażowanie użytkowników i zachęcić ich do spędzania większej ilości czasu na Twojej stronie. Może to prowadzić do wyższych współczynników konwersji i lepszej lojalności wobec marki.

Zmniejszony odpływ użytkowników

Gdy odwiedzający natkną się na stronę internetową, która nie jest dostępna w ich języku, mogą poczuć się sfrustrowani i opuścić witrynę. Zwiększa to współczynnik odrzuceń i zmniejsza szanse na przekształcenie ich w klientów. Oferując opcje wielojęzyczne, możesz zmniejszyć liczbę rezygnacji użytkowników, zapewniając płynne wrażenia użytkownikom z różnych środowisk językowych. Pozwala to zatrzymać potencjalnych klientów i zbudować silniejszą obecność online.

Zwiększona sprzedaż

Lokalizacja ma bezpośredni wpływ na sprzedaż i przychody. Badania wykazały, że konsumenci są bardziej skłonni do dokonywania zakupów, gdy treść jest dostępna w ich ojczystym języku. Dostosowując swoją witrynę do różnych języków, poszerzasz swój rynek docelowy i wykorzystujesz nowe możliwości. Może to prowadzić do zwiększenia konwersji sprzedaży i wyższego zwrotu z inwestycji.

Według ankiety 75% konsumentów jest bardziej skłonnych do kupowania produktów ze stron internetowych w ich ojczystym języku. Inne badanie wykazało, że 40% konsumentów nie kupi produktu, jeśli treść nie jest w ich języku. Statystyki te podkreślają znaczenie zapewnienia wielojęzycznych opcji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb bazy klientów.

„Lokalizacja strony internetowej na jeden dodatkowy język może mieć kolosalne znaczenie”

Lokalizacja to nie tylko dotarcie do szerszej publiczności, ale także stworzenie integracyjnego i przyjaznego dla użytkownika środowiska dla odwiedzających. Gdy odwiedzający mogą uzyskać dostęp do informacji w swoim własnym języku, czują się docenieni i są bardziej skłonni do zaangażowania się w Twoją markę.

Statystyki Weglot dotyczące lokalizacji stron internetowych

Lokalizacja stron internetowych stała się kluczowym aspektem biznesu online. Pozwala ona firmom dotrzeć do szerszego grona odbiorców i zaspokoić potrzeby osób posługujących się różnymi językami. Jedną z platform, która sprawiła, że lokalizacja stron internetowych stała się łatwiejsza i bardziej dostępna jest Weglot. Rzućmy okiem na kilka wnikliwych statystyk dotyczących lokalizacji stron internetowych w oparciu o dane Weglot.

Najpopularniejsze języki tłumaczeń

Jeśli chodzi o tłumaczenie stron internetowych, nie wszystkie języki są sobie równe pod względem popularności. Według danych Weglot, oto najpopularniejsze języki, które użytkownicy wybierają do tłumaczenia:

 1. Angielski – jako lingua franca Internetu, nie jest zaskoczeniem, że angielski jest najpopularniejszym językiem tłumaczeń, z aż 39,9% użytkowników Weglot wybierających angielskie tłumaczenia.
 2. Hiszpański – z 17,3% użytkowników tłumaczących swoje strony internetowe na język hiszpański, język ten zajmuje drugie miejsce na liście popularności.
 3. Francuski – francuski, znany ze swojej elegancji i powabu, znajduje się na trzecim miejscu z 15,15% użytkowników wybierających go jako język docelowy do tłumaczenia stron internetowych.
 4. Niemiecki – język niemiecki, używany nie tylko w Niemczech, ale także w Austrii, Szwajcarii i innych krajach, przyciąga uwagę 9,68% użytkowników Weglot.

Rozległość tłumaczenia

Kluczowym aspektem lokalizacji strony internetowej jest zakres, w jakim wykonywane jest tłumaczenie. Statystyki Weglot ujawniają kilka interesujących spostrzeżeń dotyczących liczby języków, na które użytkownicy decydują się tłumaczyć swoje strony internetowe:

 1. Jeden język – znacząca większość użytkowników Weglot, około 74%, przetłumaczyła swoje strony internetowe na jeden dodatkowy język. Pokazuje to, że wiele firm zdaje sobie sprawę ze znaczenia obsługi co najmniej jednej innej grupy językowej.
 2. Dwa języki – około 8,56% użytkowników Weglot poszło o krok dalej i przetłumaczyło swoje strony internetowe na dwa języki. Świadczy to o zaangażowaniu w poszerzanie zasięgu i angażowanie osób posługujących się wieloma językami.
 3. Więcej niż dwa języki – 7,8% użytkowników Weglot przeniosło lokalizację strony na wyższy poziom, tłumacząc swoje strony na więcej niż dwa języki. Świadczy to o zaangażowaniu szerokiego grona użytkowników języka i zrozumieniu korzyści, jakie to przynosi.

Te statystyki z Weglot podkreślają rosnące znaczenie lokalizacji stron internetowych i jej wpływ na globalne strategie biznesowe. Włączając różne języki do swojej obecności w Internecie, firmy mogą skutecznie łączyć się z różnymi odbiorcami, poprawiać wrażenia użytkowników oraz zwiększać zaangażowanie i sprzedaż.

Podsumowując, dane Weglot pokazują, że firmy dostrzegają potrzebę wyjścia poza swój język ojczysty i tworzenia wielojęzycznych stron internetowych. Korzystając z platformy takiej jak Weglot, mogą łatwo przetłumaczyć swoje strony internetowe na popularne języki i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Tak więc, jeśli chcesz rozszerzyć globalny zasięg swojej firmy, rozważ lokalizację strony internetowej i skorzystaj z korzyści, jakie oferuje.

Podsumowanie

Podsumowując, poprawa doświadczenia użytkownika dzięki wielojęzycznej lokalizacji strony internetowej ma kluczowe znaczenie dla firm w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Dostosowując się do zróżnicowanych preferencji językowych użytkowników, firmy mogą skutecznie angażować szerszą publiczność i zwiększać swoje szanse na sukces na rynku międzynarodowym. Oto kilka kluczowych wniosków:

 • Zapotrzebowanie na wielojęzyczne strony internetowe rośnie, a statystyki pokazują rosnącą liczbę wersji językowych i znaczenie lokalizacji dla lokalnych odbiorców.
 • Lokalizacja językowa ma duży wpływ na zachowania konsumentów. Użytkownicy są bardziej skłonni do dokonywania zakupów na stronach internetowych w swoim ojczystym języku, a brak lokalizacji może odstraszyć potencjalnych klientów.
 • Korzyści płynące z wielojęzycznej lokalizacji stron internetowych obejmują zwiększone zaangażowanie użytkowników, zmniejszony odpływ użytkowników i zwiększoną sprzedaż.
 • Weglot, wiodące rozwiązanie do tłumaczenia stron internetowych, zapewnia cenne informacje na temat popularnych języków tłumaczeń i zakresu, w jakim strony internetowe są tłumaczone.

Pamiętaj, że w dzisiejszym świecie mówienie w języku klientów to nie tylko przyjemność, ale konieczność dla osiągnięcia sukcesu w biznesie. Zacznij lokalizować swoją witrynę już dziś i obserwuj, jak Twoja firma rozwija się na globalnym rynku.

Często zadawane pytania

 1. Co to jest lokalizacja strony internetowej? Lokalizacja strony internetowej odnosi się do procesu dostosowywania treści i projektu strony internetowej do języka, kultury i preferencji określonej grupy docelowej lub rynku.
 2. Dlaczego doświadczenie użytkownika jest ważne w lokalizacji witryny? Doświadczenie użytkownika odgrywa kluczową rolę w lokalizacji witryny, ponieważ zapewnia, że przetłumaczona treść jest łatwo przyswajalna, odpowiednia kulturowo i rezonuje z docelowymi odbiorcami, co prowadzi do wyższego zaangażowania i współczynników konwersji.
 3. Jakie są korzyści z posiadania wielojęzycznej strony internetowej? Posiadanie wielojęzycznej strony internetowej pozwala rozszerzyć zasięg na globalną publiczność, poprawić komunikację z międzynarodowymi klientami, zwiększyć zaufanie i wiarygodność marki oraz uzyskać przewagę konkurencyjną na rynkach międzynarodowych.
 4. Jakie narzędzia mogą pomóc w lokalizacji strony internetowej? Kilka narzędzi może pomóc w lokalizacji strony internetowej, takich jak systemy zarządzania tłumaczeniami, takie jak WPML i Weglot, systemy zarządzania treścią, takie jak WordPress, wtyczki lokalizacyjne i przełączniki językowe.
 5. Czy konieczne jest zatrudnianie profesjonalnych tłumaczy do lokalizacji strony internetowej? Zdecydowanie zaleca się zatrudnienie profesjonalnych tłumaczy lub usług lokalizacyjnych do lokalizacji stron internetowych. Posiadają oni specjalistyczną wiedzę, aby dokładnie przetłumaczyć i dostosować treść, zapewniając jednocześnie wrażliwość kulturową i utrzymując jakość doświadczenia użytkownika.


Udostępnij

Opublikowano

w

przez