Global UX/UI Design

Lokalizacja UX/UI: projektowanie interfejsów.

Udostępnij

Strona główna » Lokalizacja UX/UI: projektowanie interfejsów.

W tym artykule zbadamy różne aspekty projektowania UX/UI w lokalizacji i podkreślimy najlepsze praktyki, które mogą pomóc w tworzeniu interfejsów, które rezonują z użytkownikami z różnych kultur i języków. Omówimy takie tematy jak względy kulturowe, projektowanie dla wielu języków, ikonografia i obrazy, kolorystyka i projektowanie wizualne, nawigacja i przepływ użytkownika, dostępność i użyteczność, testowanie i iteracja oraz wiele innych.

Zrozumienie lokalizacji

Projektowanie interfejsów użytkownika na rynek globalny wymaga czegoś więcej niż tylko uniwersalnego podejścia. Lokalizacja, proces dostosowywania produktu lub usługi do określonej lokalizacji, lub rynku, odgrywa kluczową rolę w tworzeniu płynnego doświadczenia użytkownika (UX) i projektu interfejsu użytkownika (UI). Aby upewnić się, że produkt dociera i rezonuje z użytkownikami z różnych kultur, konieczne jest zrozumienie niuansów lokalizacji.

Definiowanie lokalizacji

Lokalizacja obejmuje dostosowanie treści, projektu i funkcjonalności produktu do preferencji, konwencji i oczekiwań określonej kultury docelowej lub rynku. Wykracza ona poza zwykłe tłumaczenie i uwzględnia różne aspekty, takie jak język, odniesienia kulturowe, symbole, kolory i zachowania użytkowników. Dostosowując te elementy, można stworzyć doświadczenie użytkownika, które będzie znajome i intuicyjne dla lokalnych odbiorców.

Znaczenie lokalizacji w projektowaniu UX/UI

Zlokalizowany projekt UX/UI ma kilka zalet, w tym:

 1. Większe zaangażowanie użytkowników: gdy użytkownicy mogą bez wysiłku poruszać się i rozumieć interfejs w swoim ojczystym języku, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zaangażują się w produkt i staną się lojalnymi klientami.
 2. Zwiększone zaufanie użytkowników: lokalizacja pokazuje szacunek dla różnorodności kulturowej odbiorców i buduje zaufanie, pokazując, że produkt jest dostosowany do ich potrzeb i preferencji.
 3. Rozszerzony zasięg rynkowy: projektowanie z myślą o wielu językach i kulturach pozwala na zdobycie nowych rynków i zwiększenie widoczności i popularności produktu na całym świecie.

Względy kulturowe

Projektując interfejs użytkownika dla globalnej publiczności, ważne jest, aby wziąć pod uwagę względy kulturowe. Różne kultury mają swoje własne unikalne normy, wartości i preferencje, które mogą mieć duży wpływ na użyteczność i skuteczność projektu. Oto kilka kluczowych punktów, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o kwestie kulturowe w projektowaniu UX/UI.

Badanie kultur docelowych

Przed przystąpieniem do projektowania ważne jest, aby przeprowadzić dokładne badania kultur docelowych, dla których projektujesz. Obejmuje to badanie ich języka, zwyczajów, symboli i estetyki. Uzyskaj wgląd w ich wartości kulturowe, przekonania i normy społeczne. Zrozumienie tych aspektów pomoże ci stworzyć projekt, który będzie rezonował z docelowymi odbiorcami na głębszym poziomie.

Dostosowanie elementów interfejsu użytkownika

Aby stworzyć interfejs użytkownika, który jest wrażliwy kulturowo i atrakcyjny, konieczne jest dostosowanie elementów interfejsu do norm kulturowych docelowych odbiorców. Rozważ następujące kwestie:

 • Symbole i ikony: mają różne znaczenie w różnych kulturach. Ważne jest, aby wybrać symbole, które są powszechnie rozpoznawane lub mają szerokie zrozumienie kulturowe. Unikaj używania symboli, które mogą być specyficzne kulturowo lub mieć różne interpretacje.
 • Kolory: mają silne znaczenie kulturowe i symbolikę. Na przykład, podczas gdy biel jest kojarzona z czystością w kulturach zachodnich, oznacza żałobę w niektórych kulturach azjatyckich. Zbadaj kulturowe skojarzenia kolorów i wybierz paletę kolorów zgodną z kulturą docelową.
 • Układ interfejsu: powinien uwzględniać kierunek czytania i kolejność języka docelowego. W przypadku języków, które są czytane od prawej do lewej, układ interfejsu powinien być odpowiednio odzwierciedlony.
 • Obrazy: użycie odpowiednich kulturowo obrazów i elementów wizualnych, które rezonują z docelowymi odbiorcami. Unikaj używania obrazów, które mogą być obraźliwe lub nieodpowiednie w kulturze docelowej.

Projektowanie dla wielu języków

Podczas projektowania interfejsów na rynek globalny, jedną z kluczowych kwestii jest uwzględnienie wielu języków. Aby stworzyć płynne wrażenia użytkownika, projektanci muszą pamiętać o różnych cechach różnych języków i ich wpływie na ogólny projekt. Oto kilka ważnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania dla wielu języków:

Projektowanie wielojęzycznego interfejsu

Projektowanie interfejsu użytkownika obsługującego wiele języków wymaga przemyślanego planowania i dbałości o szczegóły. Oto kilka wskazówek, które zapewnią płynne wrażenia użytkownikom w różnych językach:

 • Rozszerzanie i kurczenie tekstu: Różne języki mają różne długości słów i fraz. W rezultacie tekst może się rozszerzać lub kurczyć po przetłumaczeniu na inne języki. Projektanci muszą wziąć to pod uwagę, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca na rozszerzenie tekstu bez nakładania się lub powodowania problemów z układem. Podobnie, gdy tekst jest wyświetlany w języku, który jest krótszy, elementy projektu nie powinny wydawać się zbyt rozstawione.
 • Czcionka i typografia: Czcionki odgrywają ważną rolę w projektowaniu wielojęzycznym. Wybierz czcionki, które obsługują szeroki zakres znaków i znaków diakrytycznych, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie całego tekstu. Ponadto należy zwrócić uwagę na rozmiar czcionki, wysokość linii i odstępy, aby zachować czytelność w różnych językach.

Tabela rozszerzania i kurczenie tekstu (dla tłumaczenia z języka angielskiego)

Język docelowy Długość tekstu
polski Rozszerzenie
niemiecki Kurczenie się lub bez zmian
hiszpański Rozszerzenie
japoński Kurczenie się
rosyjski Rozszerzenie
arabski Rozszerzenie lub bez zmian
chiński Kurczenie się
francuski Rozszerzenie

Rozważania dotyczące czcionek i typografii

Znaczenie Znaczenie
Obsługa znaków Wysokie
Czytelność Bardzo wysokie
Rozmiar czcionki i odstępy Umiarkowane

„Projektowanie dla wielu języków to nie tylko tłumaczenia, ale także dostosowanie się do różnych długości i cech różnych języków” – John Doe, UX Designer

„Elastyczność jest kluczowa przy projektowaniu dla wielu języków. Przygotuj się na rozszerzanie lub kurczenie tekstu i wybierz czcionki, które mogą obsługiwać szeroki zakres znaków” – Jane Smith, UI Designer

Biorąc pod uwagę unikalne wyzwania i cechy różnych języków, projektanci mogą tworzyć interfejsy, które są dostępne i łatwe w obsłudze. Pamiętaj, że projektowanie dla wielu języków to coś więcej niż tylko tłumaczenie – obejmuje ono dostosowanie interfejsu do niuansów różnych języków.

Ikonografia i obrazy

Podczas projektowania interfejsów na rynek globalny ważne jest, aby dokładnie rozważyć używane ikony i obrazy. Ikony i obrazy mogą komunikować znaczenie i przekazywać informacje szybko i intuicyjnie. Ważne jest jednak, aby wybrać ikony i obrazy, które są powszechnie zrozumiałe i odpowiednie kulturowo. Oto kilka wskazówek i rozważań, o których należy pamiętać:

Wybór uniwersalnych ikon

Ikony są wizualnymi reprezentacjami pojęć lub działań i odgrywają znaczącą rolę w prowadzeniu użytkowników przez interfejs. Wybierając ikony, ważne jest, aby wybrać takie, które są powszechnie rozpoznawane i rozumiane w różnych kulturach. Oto kilka przykładów powszechnie rozpoznawalnych ikon:

 • Strona główna: użyj domu, aby reprezentować stronę główną lub ekran główny.
 • Lupa: reprezentuje funkcję wyszukiwania.
 • Koperta: dla funkcji e-mail lub wiadomości.

Korzystanie z tych powszechnie rozpoznawalnych symboli może pomóc w zapewnieniu, że interfejs jest zrozumiały dla użytkowników z różnych środowisk kulturowych.

Unikanie symboli specyficznych kulturowo

Podczas gdy uniwersalne ikony są niezbędne, równie ważne jest unikanie używania symboli, które mogą mieć określone znaczenie lub konotacje kulturowe. To, co może być uważane za pozytywny symbol w jednej kulturze, może mieć negatywne lub inne znaczenie w innej kulturze. Na przykład kolor czerwony jest kojarzony ze szczęściem i dobrobytem w kulturze chińskiej, ale oznacza niebezpieczeństwo lub ostrożność w kulturach zachodnich. Podobnie gest „kciuka w górę” może być postrzegany jako pozytywny i zachęcający gest w niektórych kulturach, ale obraźliwy w innych.

W razie wątpliwości należy dokładnie zbadać znaczenie kulturowe określonych symboli i unikać ich używania, jeśli mogą być potencjalnie błędnie zinterpretowane lub obraźliwe.

Korzystanie z obrazów

Obrazy mogą mieć znaczący wpływ na ogólną estetykę i atrakcyjność emocjonalną interfejsu. Wybierając obrazy, staraj się wybierać takie, które mają szeroką atrakcyjność i są powiązane z globalną publicznością. Oto kilka wskazówek do rozważenia:

 • Uwzględnij obrazy reprezentujące różne grupy etniczne i kultury, aby promować integrację i unikać uprzedzeń.
 • Należy pamiętać o używaniu obrazów, które utrwalają stereotypy lub wzmacniają uprzedzenia kulturowe.
 • Wybierz obrazy, które są istotne kontekstowo i rezonują z użytkownikami z różnych kultur. Na przykład, jeśli Twój interfejs jest przeznaczony dla aplikacji podróżniczej, dołącz obrazy słynnych zabytków z różnych krajów.

Wybierając obrazy, które są inkluzywne, wrażliwe kulturowo i istotne kontekstowo, możesz stworzyć atrakcyjny wizualnie interfejs, który przemawia do globalnej publiczności.

Pamiętaj, że przy projektowaniu na rynek globalny kluczowe znaczenie ma zrozumienie i wrażliwość kulturowa. Starannie rozważając ikonografię i obrazy używane w interfejsie, możesz upewnić się, że Twój projekt jest powszechnie zrozumiały i rezonuje z użytkownikami z różnych środowisk kulturowych.

Kolor i projekt wizualny

Podczas projektowania interfejsów na rynek globalny, kolor i projekt wizualny odgrywają kluczową rolę w tworzeniu doświadczenia użytkownika, które rezonuje z użytkownikami z różnych kultur. Różne kolory mają różne znaczenia i skojarzenia w różnych kulturach. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę te niuanse kulturowe przy wyborze palet kolorów do projektu. Oto kilka kluczowych kwestii dotyczących kolorów i projektowania wizualnego w lokalizacji:

Skojarzenia i symbolika kolorów

 • Kolory mają konotacje kulturowe i emocjonalne. Na przykład, podczas gdy kolor czerwony może symbolizować szczęście i dobrobyt w kulturze chińskiej, jest on kojarzony z niebezpieczeństwem w kulturach zachodnich.
 • Zrozum kulturowe znaczenie kolorów na swoim rynku docelowym. Zbadaj symbolikę kolorów, aby upewnić się, że wybrane kolory są zgodne z zamierzonym przekazem i wizerunkiem marki.

źródło: https://translax.eu/blog/tlumaczenie-stron-internetowych-kiedy-jak-i-dlaczego-warto/

Dostępne palety kolorów

 • Upewnij się, że Twój projekt jest dostępny dla użytkowników ze ślepotą barw lub wadami wzroku. Użyj narzędzi kontrastu kolorów, aby sprawdzić, czy kombinacje kolorów spełniają standardy dostępności.
 • Wybierz palety kolorów, które są atrakcyjne wizualnie, ale także uwzględniają potrzeby dostępności. Wysoki kontrast między elementami tła i pierwszego planu poprawia czytelność dla użytkowników z wadami wzroku.

Estetyczne projekty

 • Chociaż względy kulturowe są ważne, ważne jest również tworzenie estetycznych projektów. Zachowaj równowagę między stosownością kulturową a atrakcyjnością wizualną.
 • Wykorzystaj zasady psychologii kolorów do projektowania interfejsów, które wywołują pożądane emocje i reakcje użytkowników. Na przykład kolor niebieski jest często kojarzony z zaufaniem i pewnością, co czyni go popularnym wyborem dla instytucji finansowych.

Starannie dobierając kolory i biorąc pod uwagę skojarzenia kulturowe, można tworzyć interfejsy, które rezonują z użytkownikami z różnych środowisk kulturowych. Dobrze zaprojektowany schemat kolorów nie tylko poprawia estetykę interfejsu, ale także pomaga użytkownikom zrozumieć i połączyć się z marką.

„Kolory, podobnie jak cechy, podążają za zmianami emocji” – Pablo Picasso

Podczas projektowania interfejsów na rynek globalny, jednym z najważniejszych elementów do rozważenia jest nawigacja i przepływ użytkownika. Sposób, w jaki użytkownicy poruszają się po witrynie lub aplikacji, może znacząco wpłynąć na ich ogólne wrażenia i satysfakcję. Oto kilka kluczowych kwestii, o których należy pamiętać podczas projektowania nawigacji i przepływu użytkownika dla zlokalizowanego interfejsu:

Upraszczanie nawigacji

 • Zachowaj prostotę: zagracone menu nawigacyjne może dezorientować i przytłaczać użytkowników, niezależnie od ich języka lub pochodzenia kulturowego. Trzymaj się jasnego i zwięzłego menu nawigacyjnego, które jest łatwe do zrozumienia i nawigacji.
 • Używaj opisowych etykiet: upewnij się, że etykiety nawigacyjne są opisowe i łatwe w użytku. Unikaj żargonu lub terminów branżowych, które mogą nie być znane użytkownikom z różnych kultur.
 • Uwzględnij różnice kulturowe: różne kultury mogą mieć różne oczekiwania i konwencje dotyczące nawigacji. Na przykład, niektóre kultury czytają od prawej do lewej, więc rozważ odpowiednie dostosowanie układu i nawigacji.

Kierunek i kolejność czytania

 • Weź pod uwagę kierunek czytania: w językach, które są czytane od prawej do lewej, takich jak arabski i hebrajski, ważne jest, aby odpowiednio dostosować układ interfejsu i nawigację. Upewnij się, że kolejność czytania jest naturalna dla użytkowników z tych kultur.
 • Dostosuj układ: dostosowanie układu i pozycjonowania elementów w celu dopasowania do naturalnej kolejności czytania ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia płynnego doświadczenia użytkownika. Obejmuje to rozmieszczenie menu nawigacyjnych, przycisków i innych elementów interaktywnych.

Dostosowanie przepływu użytkownika

 • Rozważ preferencje użytkownika: różne kultury mogą mieć różne preferencje, jeśli chodzi o przepływ użytkownika. Niektóre kultury preferują podejście liniowe i krok po kroku, podczas gdy inne mogą doceniać bardziej odkrywczy i otwarty styl nawigacji. Rozważ przeprowadzenie badań użytkowników, aby zrozumieć preferencje kulturowe i odpowiednio dostosować przepływ użytkowników.
 • Zapewnij wyraźne okruszki: okruszki to przydatne narzędzie nawigacyjne, które pomaga użytkownikom zrozumieć ich bieżącą lokalizację w witrynie lub aplikacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku złożonych przepływów użytkownika lub gdy użytkownicy przełączają się między różnymi sekcjami lub stronami. Przykład znajdziesz na górze tego artykułu.
 • Oferuj wiele punktów wejścia: zapewnienie wielu punktów wejścia do ważnych sekcji lub funkcji może pomóc dostosować się do różnych preferencji użytkowników i zapewnić bardziej integracyjne wrażenia użytkownika. Na przykład, oferowanie zarówno paska wyszukiwania, jak i nawigacji opartej na kategoriach może zaspokoić potrzeby użytkowników, którzy preferują różne metody przeglądania.

Zwracając uwagę na nawigację i przepływ użytkownika, możesz stworzyć interfejs, który jest intuicyjny i łatwy w użyciu dla globalnej publiczności. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę różnice kulturowe, dostosować układ do kierunku czytania oraz zapewnić jasne i elastyczne opcje przepływu użytkownika. Płynna nawigacja znacznie przyczyni się do zadowolenia użytkowników i ich zaangażowania w produkt.

Dostępność i użyteczność

Podczas projektowania interfejsów na rynek globalny, kluczowe jest nadanie priorytetu dostępności i użyteczności. Ważne jest, aby upewnić się, że witryna lub aplikacja jest łatwo dostępna dla użytkowników z różnych środowisk kulturowych i dostosowana do użytkowników niepełnosprawnych. Nie tylko poprawia to wrażenia użytkownika, ale także sprawia, że projekt jest bardziej inkluzywny i dostępny dla szerszego grona użytkowników. Oto kilka kwestii dotyczących dostępności i użyteczności w projektowaniu UX/UI lokalizacji:

Uwagi dla użytkowników niepełnosprawnych

Projektowanie z myślą o dostępności jest niezbędne, aby zapewnić płynne wrażenia użytkownikom niepełnosprawnym. Oto kilka kluczowych kwestii:

 • Alternatywy tekstowe: zapewnij alternatywy tekstowe dla treści nietekstowych, takich jak obrazy, filmy i pliki audio. Pozwala to czytnikom ekranu opisać zawartość użytkownikom niedowidzącym.
 • Dostępność klawiatury: upewnij się, że wszystkie interaktywne elementy mogą być łatwo nawigowane za pomocą klawiatury. Jest to szczególnie ważne dla użytkowników z niepełnosprawnością ruchową, którzy nie mogą korzystać z myszy lub ekranu dotykowego.
 • Kontrast kolorów: użyj wystarczającego kontrastu kolorów między tekstem a tłem, aby poprawić czytelność dla użytkowników z wadami wzroku.
 • Napisy i transkrypcje: zapewnij napisy i transkrypcje dla treści multimedialnych, takich jak filmy i podcasty. Jest to korzystne dla użytkowników niesłyszących lub niedosłyszących.
 • Kompatybilność z technologiami wspomagającymi: upewnij się, że twój interfejs działa dobrze z czytnikami ekranu, lupami i innymi technologiami wspomagającymi powszechnie używanymi przez użytkowników niepełnosprawnych.

Zlokalizowane metody wprowadzania danych

Różne kultury używają różnych metod wprowadzania danych i ważne jest, aby wziąć pod uwagę te różnice podczas projektowania dla globalnej publiczności. Oto kilka przykładów:

 • Alfabety i znaki: niektóre języki używają alfabetów i znaków innych niż łacińskie. Upewnij się, że Twój interfejs może obsługiwać różne systemy pisma i metody wprowadzania.
 • Symbole i emotikony: różne kultury mogą mieć różne symbole i emotikony, które są powszechnie używane. Zbadaj kulturę docelową, aby upewnić się, że interfejs zapewnia odpowiednie opcje.
 • Formaty numeryczne: należy pamiętać, że różne kraje mogą używać różnych formatów dat, godzin i liczb. Dostosuj odpowiednio pola wejściowe, aby uwzględnić te różnice.

Responsywny design i kompatybilność z urządzeniami

W dzisiejszym świecie skoncentrowanym na urządzeniach mobilnych kluczowe znaczenie ma projektowanie interfejsów, które są responsywne i kompatybilne z różnymi urządzeniami. Oto kilka wskazówek:

 • Układ responsywny: zaprojektuj swój interfejs tak, aby dostosowywał się do różnych rozmiarów i rozdzielczości ekranu. Zapewnia to spójne doświadczenia na różnych urządzeniach.
 • Cele dotykowe: upewnij się, że interaktywne elementy, takie jak przyciski i linki, są wystarczająco duże, aby można je było łatwo dotknąć na urządzeniach z ekranem dotykowym.
 • Optymalizacja wydajności: zoptymalizuj swój interfejs, aby ładował się szybko i działał dobrze, szczególnie na urządzeniach mobilnych z wolniejszymi połączeniami internetowymi.

Biorąc pod uwagę te czynniki dostępności i użyteczności, można stworzyć projekt, który jest dostępny dla użytkowników niepełnosprawnych i zapewnia przyjazne wrażenia dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich pochodzenia kulturowego lub urządzenia, z którego korzystają.

„Projekt to nie tylko to, jak wygląda i jak się czuje. Design to sposób, w jaki to działa” – Steve Jobs

Testowanie i iteracja

Jeśli chodzi o projektowanie interfejsów na rynek globalny, testowanie i iteracja są kluczowymi krokami w procesie lokalizacji. Testowanie interfejsu użytkownika w różnych kulturach i językach pozwala zidentyfikować wszelkie problemy i wprowadzić niezbędne ulepszenia, aby zapewnić płynne wrażenia użytkownika. Oto kilka ważnych kwestii dotyczących testowania i iteracji:

Przeprowadzanie testów użytkowników w różnych kulturach

 • Różnorodni testerzy użytkowników: niezbędne jest zaangażowanie testerów z docelowych kultur i języków podczas przeprowadzania testów użyteczności. Zapewnia to zebranie informacji od użytkowników, którzy są zaznajomieni z niuansami kulturowymi i używaniem języka.
 • Testy specyficzne dla lokalizacji: oprócz standardowych testów użyteczności, warto rozważyć przeprowadzenie testów specyficznych dla lokalizacji, takich jak sprawdzenie dokładności i adekwatności tłumaczeń, ocena zrozumienia zlokalizowanych treści oraz ocena użyteczności zlokalizowanych interfejsów użytkownika.
 • Wrażliwość kulturowa: weź pod uwagę preferencje kulturowe i różnice kulturowe podczas testowania użytkowników. Zwróć uwagę na to, jak różne kultury postrzegają i interpretują elementy interfejsu użytkownika, kolory, symbole i interakcje.

Iteracyjny proces projektowania

 • Zbieranie informacji zwrotnych: zbieraj opinie od użytkowników w trakcie całego procesu projektowania i rozwoju (user voice). Można to zrobić za pomocą ankiet, wywiadów i sesji testowania użyteczności. Informacje zwrotne pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy z różnych kultur wchodzą w interakcję z interfejsem i identyfikują obszary wymagające poprawy.
 • Analizuj dane: analizuj dane zebrane z opinii użytkowników, aby zidentyfikować wzorce, typowe problemy i obszary, w których użytkownicy są zdezorientowani lub napotykają trudności. Informacje te pomogą ci w podejmowaniu świadomych decyzji projektowych.
 • Ustal priorytety zmian: niektóre kwestie mogą wymagać natychmiastowej uwagi, podczas gdy inne mogą być mniej istotne. Skoncentruj się najpierw na najbardziej krytycznych kwestiach, aby zapewnić optymalne wrażenia użytkownika.

Wdrażanie opinii użytkowników

 • Wprowadzanie poprawek projektowych: na podstawie opinii użytkowników i analizy danych, dokonaj niezbędnych zmian w projekcie, aby rozwiązać zidentyfikowane problemy. Może to obejmować modyfikację języka, układu, nawigacji lub innych elementów, które powodują zamieszanie lub problemy z użytecznością dla użytkowników z różnych kultur.
 • Utrzymanie spójności: zapewnij spójność we wszystkich zlokalizowanych wersjach interfejsu. Spójność w projektowaniu i funkcjonalności pomaga użytkownikom w łatwej nawigacji i zrozumieniu interfejsu, niezależnie od używanego języka.
 • Ciągłe doskonalenie: lokalizacja jest procesem ciągłym, a informacje zwrotne od użytkowników powinny kierować ciągłym doskonaleniem. Regularnie sprawdzaj swój interfejs i wprowadzaj kolejne iteracje na podstawie nowych spostrzeżeń i opinii użytkowników.

Przeprowadzając testy użytkowników w różnych kulturach, postępując zgodnie z iteracyjnym procesem projektowania i wdrażając opinie użytkowników, możesz stworzyć interfejs użytkownika, który jest dobrze dostosowany do potrzeb i preferencji odbiorców na całym świecie. Regularne testowanie i iteracja zapewnią, że interfejs będzie z czasem ulepszany, zapewniając płynne i przyjemne wrażenia użytkownika na całym świecie.

Podsumowanie

Podsumowując, projektowanie interfejsów na rynek globalny wymaga starannego rozważenia czynników lokalizacyjnych i kulturowych. Rozumiejąc znaczenie lokalizacji w projektowaniu UX/UI, badając kultury docelowe i dostosowując elementy interfejsu użytkownika, możesz stworzyć przyjazne dla użytkownika doświadczenie, które będzie rezonować z międzynarodową publicznością.

Projektując dla wielu języków, należy wziąć pod uwagę rozszerzanie i kurczenie się tekstu, wybór czcionek i typografii oraz wielojęzyczny projekt interfejsu. Uwzględniając te czynniki, można zapewnić, że interfejs pozostanie atrakcyjny wizualnie i dostępny w różnych językach.

Ikonografia i obrazy odgrywają kluczową rolę w komunikacji, ale ważne jest, aby wybierać uniwersalne ikony i unikać symboli specyficznych dla danej kultury. Używając obrazów o globalnym wydźwięku, możesz skutecznie przekazywać wiadomości użytkownikom z różnych kultur, nie powodując zamieszania ani nieporozumień.

Kolor i projekt wizualny również mają kulturowe skojarzenia i symbolikę, dlatego ważne jest, aby wybierać kolory, które są kulturowo odpowiednie i tworzyć estetyczne projekty. Korzystając z przystępnych palet kolorów i biorąc pod uwagę preferencje docelowych odbiorców, można stworzyć atrakcyjny wizualnie interfejs, który będzie rezonował z użytkownikami na całym świecie.

Nawigacja i przepływ użytkownika powinny być uproszczone, aby uwzględnić różne języki i kierunki czytania. Uwzględnienie kolejności czytania i dostosowanie przepływu użytkownika może poprawić wrażenia użytkownika i zapewnić użytkownikom łatwą nawigację i interakcję z interfejsem, niezależnie od ich języka lub pochodzenia kulturowego.

Dostępność i użyteczność są również kluczowymi kwestiami. Biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników niepełnosprawnych, wdrażając zlokalizowane metody wprowadzania danych oraz zapewniając responsywny design i kompatybilność urządzeń, możesz stworzyć integracyjne doświadczenie użytkownika, które zaspokoi potrzeby globalnej publiczności.

Testowanie i iteracja to kluczowe kroki w procesie projektowania. Przeprowadzając testy użytkowników w różnych kulturach, postępując zgodnie z iteracyjnym procesem projektowania i wdrażając opinie użytkowników, możesz stale ulepszać swój interfejs i upewnić się, że spełnia on potrzeby i preferencje międzynarodowych użytkowników.

Na globalnym rynku projektowanie interfejsów, które zaspokajają potrzeby różnych kultur i języków, jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Biorąc pod uwagę lokalizację, czynniki kulturowe i preferencje użytkowników, można tworzyć interfejsy, które są nie tylko funkcjonalne, ale także rezonują z użytkownikami z całego świata.

Pamiętaj, że projektowanie na rynek globalny to nie tylko tłumaczenie; chodzi o stworzenie doświadczenia użytkownika, które łączy się z użytkownikami na poziomie kulturowym. Dzięki właściwemu podejściu do lokalizacji i projektowania można zdobyć serca i umysły użytkowników z całego świata.

Często zadawane pytania

 1. Czym jest lokalizacja w projektowaniu UX/UI? Lokalizacja w projektowaniu UX/UI odnosi się do procesu dostosowywania interfejsu użytkownika i doświadczenia strony internetowej lub aplikacji w celu spełnienia wymagań kulturowych, językowych i funkcjonalnych określonych rynków docelowych lub regionów.
 2. Dlaczego lokalizacja jest ważna w projektowaniu UX/UI? Lokalizacja jest ważna w projektowaniu UX/UI, ponieważ pomaga stworzyć płynne i spersonalizowane doświadczenie dla użytkowników w różnych regionach, zwiększa zaangażowanie i satysfakcję użytkowników, buduje zaufanie, a ostatecznie poprawia konwersje i sukces biznesowy na rynkach globalnych. Lokalizacja interfejsu jest wyjątkowo istotna w przypadku aplikacji mobilnych.
 3. Jakie są kluczowe kwestie podczas projektowania interfejsów na rynek globalny? Podczas projektowania interfejsów na rynek globalny należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak tłumaczenia językowe, wrażliwość kulturowa, zlokalizowane treści i obrazy, formaty daty i godziny, przeliczanie walut, preferencje użytkowników i standardy dostępności.
 4. Jak mogę zapewnić sprawny proces lokalizacji mojego projektu UX/UI? Aby zapewnić sprawny proces lokalizacji, należy od samego początku zaangażować ekspertów ds. lokalizacji, stosować standardowe techniki internacjonalizacji, takie jak eksternalizacja tekstu, projektować z myślą o elastyczności, przeprowadzać badania użytkowników na rynkach docelowych oraz przeprowadzać dokładne testy i zapewnianie jakości przed uruchomieniem.
 5. Jakie są popularne narzędzia lub zasoby do lokalizacji w projektowaniu UX/UI? Istnieje kilka popularnych narzędzi i zasobów dostępnych do lokalizacji w projektowaniu UX/UI, takich jak systemy zarządzania tłumaczeniami, takie jak Smartling i PhraseApp, wytyczne dotyczące adaptacji kulturowej, takie jak Microsoft Language Quality Toolkit, oraz platformy do wspólnego projektowania, takie jak InVision i Figma. Więcej o narzędziach pisaliśmy tutaj.


Udostępnij

Opublikowano

w

przez